WANACHAMA WA PACSO – 2019    
   
               
WILAYA YA CHAKE – CHAKE      
                 
JINA LA ASASI ACRONYM CONTACT PERSON MOBILE NO. REG. NO YEAR USAJILI MPYA    
CHAKE -CHAKE WOMEN ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT CHAWODE KIEMBE  RAMADHAN KHAMIS 0777496910 218 2003      
CHANJAANI DEVELOPMENT OGANIZATION CHADO YUSSUF ABD. RAMADHANI 0773 212539 292 2004      
VITONGOJIENVIRONMENTAL  CONSERVIONTION ASSOCIATION VECA MOH’D NAJIM OMAR 0777416676 33 1997      
ISTIQAMA FOR DEVELOPMENT ISTIQAMA MOHAMMED’s TIWANY 0777420091 310 2004      
JUMUIYA YA KUPAMBANA NA UMASIKINI NA KUBORESHA HALI ZA WANANCHI KUKHAWA HAFIDH ABDI SAID 0777430558 257 2003      
JUMUIYA YA MAENDELEO UWANDANI JUMAU KHAMIS RASHID NASOR 0777461984 226 2003      
JUMUIYA YA MAENDELEO VITONGOJI JMV FADHILA ABDALLA 0777969401 258 2003      
JUMUIYA YA WAZALISHAJI KARAFUU ZANZIBAR ZACPO ABUUBAKAR MOHAMMED ALI 0777499234 304 2004      
PEMBA PRESS CLUB PPC MCHANGA HAROUB SHEHE 0773095342 210 2002      
PEMBA SOUTH TRANSPOTER ASSOCIATION PESTA HAFIDH  MBARKA 0777450034 283 2004      
PEMBA YOUTH ADVANCEMENT PEYA MAALIM FAKI 0772 828308 396 2005      
PEMBA YOUTH VOICE ORGANIZATION PEYVO KHAMIS SALIM MUSSA 0777480550 163 2006      
JUMUIYA YA UFUGAJI NYUKI NA KUHIFADHI MAZINDIRA JUKUNUM KHAMIS SULIMAN MASOUD 0777431376 692 2009      
PEMBA EVNVIROMENTAL,GENDER AND ADVOCACY ORGANIZATION PEGAO SALAM MBAROUK LHATIB 0773158319          
TUMAINI  JIPYA PEMBA TUJIPE TATU ABDALLA MSELEM 0776386223 736 2009      
WALIO KATIKA MAPAMBANO YA UKIMWI TANZANIA WAMATA JUMA MASOUD JUMA 773838184          
JUMUIYA YA KUELIMISHA MADAWA YA KULEVYA NA MIMBA ZA  UTOTONI JUKAMKUM NASSSOR ALI HAJI 773176527          
JUMUIYA YA WENYE VITALU NA MAENDELEO YA JAMII JUVIMJA MASOUD N. OMAR 0777 436268          
PEMBA COMMUNITY  DEVELOPMENT ALLIANCE PCDA NASSOR SALEH MAJID 0773 141446          
CHAKE CHAKE YOUTH ORGANIZATION CHAYO MOH’D ABBAS 0777 842596          
FORUM FOR AFRICAN WOMEN EDUCATIONALIST FAWE HIJA HAMAD ISSA 0777 465174          
JUMUIYA YA KUSAIDIA VIJANA KUJIAJIRI JUKUVIPE MBAROUK 0774 395200          
JUMUIYA YA MAIMAMU  ZANZIBAR JUMAZA YUSSUF ABD. RAMADHANI 0773 212539          
JUMUIYA YA WAFUGAJI NYUKI PEMBA JUWANPE KHAMIS SULEIMAN 0777431376 2260 2014      
HAKI JAMII HAJA HARITH BAKAR WAZIRI 777 461952          
JUMUIYA YA KUSAIDIA WANAWAKE NA WATOTO KISHRIA NA KIMAZINGIRA JUWAKMPE RAYA SAID ALI 773258502 2306 2014      
Pemba Networks for Youth Development PNYD HASINA MOHGD NAJIM 0776 008488   2015      
JUMUIYA YA WASTAAFU NA WAZEE ZANZIBAR JUWAZA SALIM ALI MATA 0777 452444          
SAIDIA WATOTO KUPATA ELIMU SACCOME ABDULHAMID 773748714          
JUMUIYA YA ZAWIYATUL KADIRIA – TANZANIA JUZAKATA MAALIM SHELA 0776 357117          
JUMUIYA YA KUSHUGHULIKIA JAMII ILIYO KATIKA MAZINGIRA HATARISHI ZAIDI PEMBA  JUMAHA SH. SAID AHAMAD 07766942448, 0655 694248          
PEMBA ASSOCIATION FOR CIVIL SOCIETY ORGANIZATION PACSO SIFUNI ALI HAJI 773305579          
CHAKE CHAKE PARALEGAL UNITY CHAPU RIZIKI HAMAD ALI 777862142          
ZANZIBAR ORGANIZATION OF WATER SANITATION AND ENVIRONMENT ZAOWSE SULEIMAN            
                 
                 
WILAYA YA WETE.    
                 
JINA LA ASASI ACRONYM CONTACT PERSON MOBILE NO. REG. NO YEAR USAJILI MPYA    
GANDO FARMERS ASSOCIATION GAFA MAALIM ISMAIL MGENI 0777 477602 364 2005      
  JUMSHEMKA HAMAD MJAKA BAKAR 0773310150 440 2006      
JUMUIYA YA MAENDELEO MTAMBWE KASKAZINI JUMAKI ALI SAID HAMAD 0777454999 291 2004      
JUMUIYA YA MAENDELEO KIPANGANI SPWCRD NUNUU FAKI ALI 0777427067 450 2006      
JUMUIYA YA KUTETEA HAKI ZA WANAWAKE NA WATOTO MDO ALI KHAMIS ALI MOH’D            
MTAMBWE  DEVELOMET ORGANIZATION NOAC KHAMIS M HASSAN 0787064307 387 2006      
NORTHERN ORGANIZATION FOR AIDs CONTROL ODC SULTAN NASSOR HAMAD 0777433421 103 1999      
OLE DEVELOPMENT COMMUNITY PEMCO MUSSA KOMBO MUSSA 0777650281 391 2003      
PEMBA ENVIRONMENTAL AND MALARIA CONTROL UFAPE PHILIPO JOSEPH MTONDA/GILVAS 0773125221/0714680134 790 2010      
UIMARISHAJI WA FAMILIA PEMBA PEHECO SULEIMAN MAKAME ISSA 0773651063 329 2005      
PEMBA HERBALIST COMMUNITY JUMAMKU MOH’D SALIM KHAMIS 0777428011 659 2008      
JUMUIYA YA MAENDELEO MTAMBWE KUSINI JUWAWAJAPE ASIA MUHSIN OMAR 0777474129 793 2010      
JUMUIYA YA WAKUNGA NA WANGANGA WA JADI PEMBA WECOC OMAR ALI OMAR 0773903885 97 1999      
WETE ENVIROMENTAL CONSERVITON CLUB PRADO ABDULKARIM MUSSA SAID 0777428446 923 2008      
PEMBA RAPID DEVELOPMENT ORGANIZATION PEWDO MGENI SHARIFF OMAR 0773951022 670 2008      
PEMBA WOMAN DEVELOPMENT ORGANIZATION MEDS ISSA ALI ISSA 0773090434   2011      
MARINE ENVIRONMENT DEVELOPMENT SOCIETY PIYDO RASHID  SAID NASOR 0777432776 192 2002      
PEMBA INVESTMENT AND YOUTH DEVELOPMENT ORGANIZATION KECC KOMBO KHAMIS BAKAR 0777472941 91 1999      
KIDIKE ENVIROMENTAL CONSERVITION CLUB KOYMOC ALI HAJI HAMAD (AMA CHANDE) 0773339603 AU 0777 484543 369 2005      
KOJANI YOUTH MOBILIZATION CARE CENTER JEMUUZA MOH’D ALI 0778 665071          
JUMUIYA YA ELIMU, UTAFITI ZANZIBAR MKEKIZA BAKAR 0773 046742          
MTANDAO WA KUENDELEZA ELIMU YA KILIMO ZANZIBAR PEZEA ALI OMAR 773407221          
PEMBA EASTERN ZONE CONSERVATION ASSOCIATION JUKUM              
JUMUIYA YA KUSAIDIA NA KUENDELEZA MAYATIMA JUMAKA ALI SULEIMAN ALI 0777 833611          
JUMUIYA YA MAENDELEO KAMBINI JUNMAKA ALI KHAMISKOMBO 0777 863690          
JUMUIYA YA UHIFADHI NYUKI NA MAZINGIRA KANGAGANI MWO SAID HAMAD MALIK 0777 748583          
MINUNGWINI WELFARE ORGANIZATION                
JUMUIYA YA KUJISHUGHULISHA NA JAMII ILIYO KATIKA MAZINGIRA HATARISHI ZAIDI PEMBA                
                 
WILAYA YA MKOANI. CHADESO KHAMIS KASSIM MOHD 0777 420593 172 2001      
CHAMBANI DEVELOPMENT SOCIETY JUKUVUM SULEIMAN MAHMOUD HAMAD 0777868070 464 2007      
JUMUIYA YA KUELIMISHA VIRUSI VYA UKIMWI MKOANI JUMKE SHARIF HAJI KHAMIS            
JUMUIYA YA MAENDELEO KENGEJA CHUMATO MKUBWA ABDRAHAMAN 0777426814 353 2005      
JUMUIYA YA MAENDELEO CHWALE,USANGA ,MATELE NA TONDOONI. MPESO ALI MOH’D ALI 0777850750 104 1999      
MKOANI POVERTY ERADICATION SOCIETY ORGANIZATION MWAFIDO RAHIM SIMAI MAKAME 0773087011 309 2004      
MWAMBE FISHERMAN DEVELOPMENT ORGANIZATION MADO OMAR ABASS OMAR 0777478925 505 2007      
MAKOONGWE DEVELOPMENT ORGANIZATION JUMCHA RIDHWANI ABDALA MOH’D 0777427940 738 2009      
JUMUIYA YA MAENDELO CHANGAEWENI FDO SALEH NG’WALI JOHARI 0777486062 335 2005      
FUFUNI DEVELOPMENT ORGANIZATION JSEUMA JUMA ALI MATI 0777482236 521 2007      
JUMUIYA YA SANAA YA ELIMU YA UKIMWI NA MAZINGIRA ZANZIBAR JUMACHO SHAALI MAKAME PANDU 0776642137 629 2008      
 JUMUIYA YA MAENDELEO CHOKOCHO UMATA FATMA ALI KHALID 0777481840 180 2002      
JUMUIYA YA MAENDELEO YA WATU WA TASINI MEEO              
  ZPA              
  JUMAWAM AISHA ABDALLA RASHID 0777 848313          
JUMUIYA YA MAENDELEO YA WANAWAKE MKOANI ZAYEDESA ASHA 773124452          
ZANZIBAR YOUTH, EDUCATION, DEVELOPMENT, ENVIRONMENT AND SUPPORT ASSOCIATION                
                 
WILAYA YA MICHEWENI DOACO HAMAD MBWANA 0771532403 414 2006      
DISTICT ORGANIZATION FOR AID’s CONTOL ORHANTRERHT ISSO SALEH MBAROUK HEMED 0773177320 390 2006      
ISLAMIC SOCIAL SERVICES ORGANIZATION KIMADO HAJI KHAMIS MBWANA 0773095260 308 2004      
JUMUIYA YA MAENDELEO KIUYU MAZIWANG’OMBE JUMATU OMAR JUMA SEIF 0773107426 224 2002      
JUMUIYA YA MAENDELEO KIJIJI CHA TUMBE JUMACHI MASOUD FADHIL SALEH 0777466935 323 2004      
JUMUIYA YA MAENDELEO KIJIJI CHA CHIMBA MIDECAC ALI SHAPANDU 0773 537115 426 2006      
MICHEWENI ISLAMIC DEVELOPMENT ENVIROMENTAL CONSERVATION AND AID’s CONTROL MISCO ALI OMAR BAKAR 777196621 413 2006      
MICHEWENI SOCIAL CARE ORGANIZATION KDO MUSSA KHAMIS ABDALLA 0774626749 844 2010      
KIBUBUNZI DEVELOPMENT ORGANIZATION JUMUMMI HAMAD OTHMAN 0773 153240          
JUMUIYA YA UHIFADHI WA MIKOKO NA MALI YA ASILI JUWAKAP SEMENI ALI KHAMIS 0777 849157          
JUMUIYA YA WANWAKE MKOA KASKAZINI PEMBA                
JUMUIYA YA WASAIDIZI WA  SHERIA MDIPAU HEMED MASOUD            
                 
                 
ASASI WANACHAMA:                
MKOANI              16                
CHAKE                31                
WETE                  27                
MICHEWENI       10                
JUMLA               84